Trang chủ » Thơ

HOAN HÔ

Trần Nhương
Thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2023 8:42 AMTổng Bí thư: 'Kiên quyết loại bỏ những người vướng vào tham nhũng, hư hỏng'
(Báo mới)

Năm 2022

Khởi tố, bắt tạm giam rộn ràng mặt báo
Đảng đang giải độc
Đảng đang làm trong mình.
Hoan hô Đảng.

Năm 2022
Nhân dân chịu đựng
Những thoái hóa, biến chất
Tiền góp thuế vào tay tham nhũng
Nhân dân gồng mình
Nhân dân không biến chất.
Hoan hô Nhân dân...

Tối 4-12-2022