Trang chủ » Thơ

CHÙM THƠ MỚI CỦA TRẦN NHƯƠNG (nhân 8-3)

Trần Nhương
Thứ tư ngày 8 tháng 3 năm 2023 9:23 AMỪ THÌ


Ừ thì lệch, ừ thì bằng

Năm Căn – Núi Ngự - Đồng Đăng vẫn giòn

Ừ thì già, ừ thì non

Sông Hồng sông Mã đang con nước dòng

Ừ thì hạ, ừ thì đông

Lời yêu cứ bện như vòng tay ôm

Ừ thì sớm, ừ thì hôm

Trời ơi quả thị vẫn thơm bốn mùa

Ừ thì nắng, ừ thì mưa

Hình như đạm bạc muối dưa mà tình

Ừ thì ta, ừ thì mình

Góc riêng riêng cõi, góc tình tình chung

Ừ thì lục, ừ thì hồng

Trong nhau chỉ một rượu nồng lên men

Ừ thì trắng, ừ thì đen

Thành hoa thành nụ anh em chúng mình

Ừ thì trung, ừ thì trinh

Yêu nhau viết bộ diễm tình sử thi..

Ừ thì vân, ừ thì vi

Nào em, ta oẳn tù tỳ một phen...

Sáng 9-10-2022


TÌNH BẰNG

Nửa thế kỉ

Phía non tơ phía dần vào cũ

Cách trở

Người dưng

Hoa nở bên kia bên này cuối vụ

Con đò lặng lẽ bến sông

Có một ngày hai bờ chập lại

Sông biến thành hồ mênh mông

Sóng hát câu Quan họ

"Tình bằng con sáo sang sông"

Cũng chẳng tính gì cách bức

Cũng không ngờ vực lòng nhau

Như cây gốc yêu lấy đất

Lá hoa dâng trời nàng dâu...

Cuối vụ rưng rưng hoa nở

Hai bờ tết một đuôi sam

Ngũ thập niên tiền Uy Viễn

Tình bằng "Ứ hự" đa mang..

26-9-2022


THU ĐẠI LẢI

Đại Lải như cô gái Sán Dìu đang ngủ

Núi Thằn Lằn tạc dáng nghiêng nghiêng

Hồ lặng sóng một mảnh trời rơi xuống

Cây đang vàng như nỗi nhớ đang xoan

Có gì mang mang có gì ngơ ngác

Thu còn lưỡng lự sang Đông

Em tất bật chưa thể về Đại Lải

Để mình anh như có như không

Đò chờ gác mái bên sông

Chiều chưa tắt nắng mà lòng đã đêm

Chắc vài hôm nữa cũng nên

Và anh run rảy và em dại khờ

Cỏ thu một nẻo non tơ

Chỉ còn sóng sánh đôi bờ sông xuân....

Đại Lải, 2-11-2022