Trang chủ » Thơ

BẤT THƯỜNG và BÌNH THƯỜNG

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2023 9:41 AM
“Bất thường” liên tục
Nghe lạnh sống lưng
Đang khỏe tưng bừng thăm thú
Bỗng yếu sức lăn quay
Thời tiết hay bụi mịn
Bắc Đẩu Nam Tào Thiên Lôi mất chức
Thiên đình có bão hay sao ?
Xã tắc chỉ mong bình thường
Bình thường yêu nhau
Bình thường vé số xe ôm
Bình thường mớ rau mớ củ
Bình thường làm thuê cho ông chủ nước ngoài
Bình thường hội thơ véo von
Bình thường quán cóc chửi đỏng
Makeno “Bất thường”
Cho anh hôn em một nụ…
Bình thường...