Trang chủ » Thơ

SÔNG THU

Trần Nhương
Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2022 12:53 AM
Chiếc đồng hồ cát mùa Thu
Đã vơi quá nửa
Lửa Hạ nguội trong heo may
bàng ứa đỏ.
Mùa thu đổ vào anh nỗi buồn
Em đổ vào anh hương cốm thịt da ngầy ngậy
Thèm một đêm thức trắng
Làm ngựa hoang bên thảm cỏ non tơ.
Xa em đầu mùa
Cuối mùa Thu vẫn tInh tinh tin nhắn
Mùa dài như năm...
Bến sông xuống thấp
Sông đang gày như anh..
Đêm 25-9-2022