Trang chủ » Thơ

NGHĨ NGỢI

Tran Nhương
Chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022 5:20 AM

TNc: Trên mạng xã hội rền rĩ chuyện hiếp dâm lưu trữ bỗng nhiên bung ra chuyện ở báo Văn nghệ hơn 20 năm trước. Cứ nghĩ mãi không ra vì sao, viết vội đôi lời chia sẻ.

Những người đàn bà đang tự kể mình
bị hiếp dâm
Đau đớn, ê chề, nhục nhã
Lặng im lại càng hóa thạch
Ta thương và chia sẻ
Nếu em không tự kể
Thì mang thằng côn đồ phiêu bạt xuống âm cung.
#
Đốn mạt, nơi linh diệu tình yêu bị áp bức
Âm Dương chẳng giao hòa thành địch ta...
#
Hiếp dâm ở Ucraina
Hiếp dâm ở Biển Đông
Ở Lybi, Ở Ápga
Hiếp dâm tư tưởng
Hiếp dâm sự thật
Hiếp dâm lịch sử
Đày tớ hiếp dâm chủ nhân
Hiếp dâm tà thuyết đẻ thành thánh ca...
#
Đả đảo bọn hiếp dâm
Ta thương em và cũng thương mình...
Đêm 14-4-2022