Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VIẾT Ở UCRAINA

Trần Nhuận Minh
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2022 4:15 AMBÊN SÔNG URAN NHỚ SAPAEP (1)Vasily Ivanovich Chapayev – Wikipedia tiếng Việt

Máu Ông từng đỏ khúc sông này

Hồn có còn chăng trong gió cây

Rờn rợn chân trời con nước bạc

Trắng xác bờ hoa thổn thức bay

Trận mạc đã chìm trong ráng tím

Giọt máu hồng xưa trôi đến đâu…

Chiều muộn rừng phong chưa tắt nắng

Từng đôi trai gái đứng ôm nhau

Ai hay ấm lạnh bao gương mặt

Còn có ai còn nhớ tới Ông

Cô gái nựng hôn con chó Nhật

Mắt dửng dừng dưng ngó khói sông...

Ucraina 9 - 5 - 1990

TRONG ĐỒNG CỎ HOA VÀNG

Cỏ hoa vàng đến cuối trời

Không dưng mà hóa ra người lẳng lơ

Tìm ai trong cõi chờ xưa

Gió trăng trăm tuổi, già nua một thì

Thực ra, tôi chả tìm chi

Yêu em cứ rẽ lối đi lên trời

Yêu hoa cứ đến với người

Nào tôi có biết rằng tôi biết gì

Hoa vàng nở hết mình đi

Nghe đâu tuyết trắng bay về rồi đây

Trời ơi! Vàng đến thế này

Mà sao đen bạc vẫn đầy thế gian...

Giaparôgie 5 - 1990(1) Anh hùng thời Nội chiến