Trang chủ » Cùng vui

CÂU ĐỐI CHUỘT ĐI – TRÂU TỚI

Nhiều tác giả
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:18 PM
  - CHUỘT tạm rút, hang sâu còn dưới đất, chui bồ, rúc cót, coi chừng lũ CHUỘT rất khôn !  
  - TRÂU đang về, ách nặng vẫn trên vai, xỏ mũi, quất roi, yên phận kiếp TRÂU là khổ !

 BẰNG-TRẮC NĂM TRÂU

   - Cày bừa xong mổ thịt tế thần, thần phúc thần tài, đừng ban xuống những quân PHẢN TRẮC !      
   - Ve vuốt để lột da bưng trống, trống con trống cái,  hãy vang lên  một  lẽ CÔNG BẰNG !                           
 
-   Đã khệ nệ BỤNG to chứa SÁCH !
-   Sao ngu đần ÁCH nặng đeo VAI ? 
( Dạ dày trâu bò có 4 ngăn, ngăn thứ 3 có nhiều nếp gấp gọi là sách)

 - Xẻ thịt tế thần, thấy lễ hội, kinh hồn chú NGHÉ !
- Lột da bưng trống, nghe tiếng dùi, bạt vía đàn TRÂU !

  - Lũ trâu đây yên phận cấy cày, thế sự dẫu vô tình,nghe “Vặt-dziệt” cũng quen đường “phải-trái” ! (1)
  - Những kẻ nọ mang danh tổ quốc, biên cương đang hữu sự, việc “mất-còn” không biết lẽ “tồn-vong” ?

      
HSP

**************
(1) Lệnh điều khiển trâu (Bắc bộ) : vặt=vrắt=sang phải, dziệt=sang trái. 


Năm Chuột đã cháy nhà vẫn không ra mặt Chuột
Tết Trâu đến gảy đàn liệu có lọt tai Trâu.

Văn Như Cương
                              
• Đất nước hội nhập , giá cả hạ thấp, kinh tế phát triển , bốn mùa Xuân
• Quê hương thanh bình , thu nhập nâng cao dân tình hân hoan,  quanh năm Tết

• TIỄN NĂM TÝ ,TỐNG KHỨ THAM NHŨNG CỬA QUYỀN, DÂN ĐỠ KHỔ
 • ĐÓN NĂM SỬU TRÂN TRỌNG TÀI NĂNG SÁNG TẠO,NƯỚC THÊM GIÀU

Trường Giang   

Mời đối 1: (đón năm Trâu

 *
Đón bác TRÂU chớ gảy đàn cầm, bác là bậc có sừng có sỏ !

Mời đối 2: 

  *
  Mặt cũng lớn, tai cũng to, đường phải trái sao để người dắt mũi ?

Mời đối 3  
 
   *
Nhai lại mãi, vẫn toàn Rơm với Cỏ ?

Mời đối 4:

  * 
Nghé cỏn (2) chớ  nghe ông nghẻ ông nghè  mà đe hàng tổng ! 

  ĐỐI ĐÁP


      
* Đón bác TRÂU chớ gảy đàn cầm, bác là bậc có sừng có sỏ ! (HSP)
      * Đuổi ông MÃNH mau về sở thú, ông là quân vô đức vô tài !   (Hữu Tình)

       *  Mặt cũng lớn, tai cũng to, đường phải trái sao để người dắt mũi ? (HSP)
       *   Gan thì to,  mật thì lớn,  lúc an nguy chỉ biết chạy cong đuôi ! (Hữu Tình) 

       *  Nghé cỏn chớ  nghe  ông nghẻ ông nghè mà đe hàng tổng ! (HsP) 
       *  Tình yêu vi tính (1)  phải tinh phải tỉnh  kẻo dính cú lừa !  (Hữu Tình)