Trang chủ » Tôi có ý kiến

DỪNG NGAY LẠI

Trường Nhân
Thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2010 10:19 PM
 
1000 năm sau cháu con mang Người ra giễu cợt
Kẻ vô lương sao vô phúc nhường này
Chỉ một nén hương tâm thành nhớ Người là đủ
Đừng bắt Ngài lai tạp bọn thối thây
 
Đừng công chiếu mà nhục thêm xã tắc
Dân Việt Nam ta quyết tẩy chay...

 
 
 
 


Đây là vai Lý Huệ Tông trong phim Lý Công Uẩn. Các bạn hãy nhìn xem có giống vua Tầu không ?