Trang chủ » Tôi có ý kiến

SÁNG KIẾN BẦU BCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM KHÓA IX

TN
Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2015 8:09 PM Tôi là Trần Nhương

 Vào Hội năm 1983

Đại biểu khối Cơ quan Văn phòng Hội. Tôi đã được dự từ ĐH 4 liên tục đến ĐH này.

Tôi xin nêu ý kiến để đại hội lựa chọn các nhà văn tiêu biểu vào BCH khóa IX như sau:

          1-  Chủ tịch Hội chọn trong số các nhà văn được Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT
    2-  Các ủy viên BCH chọn trong số các nhà văn được Giải thưởng Nhà nước về VHNT.

 
Tôi cho rằng các nhà văn trong hai giải thưởng nói trên rất tiêu biểu, được sàng lọc từ các hội đồng chuyên ngành đến quốc gia khi xét tặng giải thưởng, họ hội đủ tiêu chuẩn về tài năng, đức độ và lí lịch nhân thân đủ tiêu chuẩn tham gia BCH
(Tất nhiên không nên động đến anh linh các vị đã quá cố)

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nam Cao, Huy Cận, Xuân Diệu, Tố Hữu, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi, Ngô Tất Tố, Chế Lan Viên, Hải Triều, Nguyễn Huy Tưởng, Tế Hanh, Tô Hoài, Bùi Đức Ái (Anh Đức) Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Nguyễn Bính, Nguyễn Văn Bổng, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Quang Sáng (Nguyễn Sáng) Hoài Thanh, Nguyễn Thi (Nguyễn Ngọc Tấn) Lê Khâm (Phan Tứ) Nông Quốc Chấn Trần Đình Đắc (Chính Hữu) Hồ Trọng Hiếu (Tú Mỡ) Hà Nghệ (Hà Xuân Trường) Vũ Khiêu, Anh Thơ, Phạm Tiến Duật, Hoàng Tích Chỉ, Ma Văn Kháng, Hữu Thỉnh, Hồ Phương, Đỗ Chu, Lê Văn Thảo

Giải thưởng Nhà nước quá nhiều các bạn tìm danh sách trên Google.