Trang chủ » Tôi có ý kiến

GỬI BÁC HUỆ CHI

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2010 6:36 AM

Nghe bác Huệ Chi có chuyện gì ?
Tin vừa trên web Bibixi (BBC)
Đồng nghiệp buồn lòng thương bác lắm
Mùa đông giá rét quá lê thê...

Trí thức muốn thành e cũng khó
Hay là  lão giả cứ an chi ???
Lời thật xưa nay nghe khó hảo
Thôi chờ ấm áp nắng xuân về…