Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRÒ CHUYỆN VỚI THIÊN THẦN

Nguyễn Văn Sâm
Thứ tư ngày 9 tháng 6 năm 2021 8:53 AMTác phẩm một đời của tác giả để người đọc một đời.

Trong hình ảnh có thể có: đám mây và văn bản


Tiểu thuyết- Tác giả Trương Văn Dân

Nhà Xuât Bản Tổng Hợp- tp HCM. 6-2020


Tôi có nói quá không khi cho rằng Trò Chuyện Với Thiên Thần là tác phẩm để người đọc một đời nghĩa là đọc đi, đọc lại, đọc mãi khi nào có dịp?

Không!

Bởi vì trong sách đoạn văn nào cũng quan trọng, chạm đến những đề tài quan trọng, cung cấp cho người đọc những hiểu biết - những hiểu biết rất ích lợi cho đời sống của chúng ta- bằng giọng văn trầm tĩnh và dễ gây xúc động lại được viết bằng những lời nhẹ nhàng, không tuôn ra hàng vạn kiến thức với những con số, đồ biểu, sách tham khảo chóng mặt.

Với tôi mỗi đề tài nhỏ trong số 75 phân đoạn mà người cha nói với đứa con không được chào đời của mình là những luận cương về những đối đầu bi thiết của con người hiện đại với chính thế giới mà họ là một thành phần không thể tách rời.

Do các vấn đề sanh ra bởi đời sống hiện tại hay do sự suy nghĩ phù phiếm của con người quá tiến bộ bây giờ, ta không cần biết nhưng đó là những băn khoăn, thao thức, tự vấn để có chút căn bản làm hành trang tự vệ của mỗi con người đương bước từng bước vô xã hội.

Những lo lắng cần thiết. Những hành trang tự vệ quan yếu.

Do đó Trò Chuyện Với Thiên Thần cần được chúng ta đọc đi đọc lại và mỗi phân đoạn của sách cần nên được tác giả đưa lên FB như những đoản văn để đến nhiều độc giả hơn.


Nguyễn Văn Sâm

(Quê người, Tháng Năm, 2021)


http://vns.edu.vn/index.php/vi/nghien-cuu/279-doc-sach/2229-tro-chuyen-voi-thien-than