Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÃO TRẦN BÁT THẬP HAM VUI

Đường Văn
Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021 9:19 AM


Kính tặng anh - Họa sỹ - Thi
sỹ Trần Nhương


Trần Ham Vui lão bát
Mở trang web gọi mời
Bạn bầu trong thiên hạ
“góp cổ phần” cùng chơi

Năm nao, lão dạy Vẽ
Đông ngạc – Vẽ - trường tôi.
Sau xung phong nhập ngũ
Trường Sơn, viết – vẽ tơi bời

Chuyển ngành, về Hà Nội
lại làm báo, viết văn
vẫn đều đều ra sách,
4 lần triển lãm tranh

80! nhanh như sóc
Chụp hình, vẽ, săn tin...
Đâu vui, lão chầu đấy!
Chẳng khác hồi hoa niên.

Đêm, cặm cụi lên trang
Lan tỏa khắp hành tinh
Khề khà khẽ nâng chén
nhâm nhi sướng một mình

Họa phẩm trưng khắp phòng
Nào sơn dầu, chân dung,
Nào chì than, màu nước...
Bút lực còn rất sung!

Gừng già ấy gừng quế
Trần - Đông A nối dòng
Kính nheo nheo, “Khúc khích
Văn nhân” cười, thong dong

Ngắm tranh Trần Ham Vui
Quên cả chiều đang rơi
Về , xem kỹ “Khoảnh khắc...”
Phục!... Chẳng nói nên lời.

Trần Tiên sinh – Anh tôi!

Ngày Bầu cử QH&HĐNDCC
Chủ nhật 23/5/2021
ĐV