Trang chủ » Cùng vui

CỤ HỌA SĨ ĐẠI TÀI

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018 8:40 AM

- Cụ ơi, tôi vừa vẽ bức tranh này.
- Ôi cụ sao lại vẽ DÂM Ô thế này.
- Nhìn tranh thế nào mà cụ bảo DÂM Ô ? Cụ có tí thoái hóa biến chất đấy nhé.
- Thì cụ vẽ cái ô đen thì chả là DÂM Ô à?
- Tôi lạy cụ mười lạy, sao lại nghĩ lung tung như thế. Tôi vẽ cái này là CÁI GỐC của mọi suy đồi bây giờ.
- Cụ giải thích xem nào.
- Cái ô đen này là biểu tượng cho BẢO KÊ. Xã hội ta be bét, tham nhũng phổ cập, cuộc sống không bình an, nhóm lợi ích... vân vân... đều do nạn BẢO KÊ hết. Nếu chống tham nhũng, chạy chức chạy quyền, văn hóa xuống cấp... thì cứ tiêu diệt thằng BẢO KÊ là ổn ngay.
- Nhưng thằng BẢO KÊ bé lại có thằng BẢO KÊ to thì làm sao ?
- Phải diệt tận gốc.
- Cụ có biết GỐC ở đâu không ?
- Tôi biết nhưng không nói được.
- Ô thế ra cụ cũng chỉ nói giỏi mà chẳng làm được gì...
- Thì VƯỠN...