Trang chủ » Cùng vui

CÂU NÓI MUỘN MẰN

TN
Thứ bẩy ngày 24 tháng 11 năm 2018 9:20 AM


Nhân dân tin tưởng nơi ông
Nuôi ông đâu để nuôi ong hại đời
Ngày xưa ông đẹp ngời ngời
Vì tham ông bỗng là người bảo kê
Lòng dân sao chẳng não nề
Chịu thèm chịu nhạt vỗ về nuôi quan
Thì ra ăn hại phá tàn
Lòng tin một thuở nát tan bây giờ...