Trang chủ » Cùng vui

NHÂN DÂN VĨ ĐẠI GÁNH HẾT

Trương Tuần
Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2018 9:41 AM- Bẩm cụ ạ, mồng một sớm mai, mồng hai đầu tháng có gì mới không cụ ?
- Chết, cụ thưa bẩm như hồi Phong kiến Đế quốc thế.
- Hì hì cho nó vui mà cụ. Xin cụ giáo huấn cho mấy câu.
- Ô hay cụ này, lúc nào cũng thích tuyên huấn, ở đời dạy nhau rất khó, đức cao, tài lớn thì mới dạy được nhé.
- Thì vưỡn !
- Cụ ạ, đêm qua tôi nghĩ ngợi thấy Nhân dân ta vĩ đại, khó khăn hành tỏi gì chịu được hết.
- Cụ nói cụ thể xem sao.
- Nhiều chuyện nhưng tôi chỉ nói riêng quả điện thoại di động thôi, cụ nghe này. Điện thoại đang 10 số, các quan bảo tăng lên 11 số cho kho số thỏa thuê,
- Thì vưỡn thế thật.
- Các anh quản lí cho ồ ạt sim rác bán thả phanh, đúng không ?
- Thì vưỡn, đúng.
- Đang khuyến mại 50%, các anh bẩu chỉ 20% để tránh tin nhắn rác. Nhưng tin nhắn rác vẫn đổ bộ vào thuê bao.
- Thì vưỡn, đúng.
- Rôi các anh chơi quả thuê bao phải đăng kí nhân thân, chụp ảnh khiến nam phụ lão ấu toát mồ hôi xếp hàng cả đêm trước các nhà mạng.
- Thì vưỡn, đúng.
- Bây giờ các anh chơi đòn 11 số chuyển thành 10, nhân dân điên đảo vì nó liên quan đến tài khoản, đăng kí giấy tờ, đến quan hệ bà con, nước trong nước ngoài....
- Quá đúng, số điện thoại di động giờ như số cố định, nhà cháu nhầm lẫn tùm lum...
- Túm lại nhà quản lí vì họ chứ không vì Nhân dân và người tiêu dùng. các nước khác ho lấy vì Nhân dân làm mục tiêu cụ ạ.
- Cụ nói phải quá cơ, cụ cho tôi xá mấy lễ tôn làm bậc Thánh...
- He he thì VƯỠN, thánh cũng bị đòn các anh Truyền thông....