Trang chủ » Cùng vui

HOAN HÔ ( tranh vui cuối tuần)

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2018 8:37 AM


HOAN HÔ THÀNH HỒ CHÍ MINH
THƯƠNG DÂN NÊN ĐÃ HẾT MÌNH VÌ DÂN
THỦ THIÊM TIẾNG KHÓC BAO NĂM
ĐẤT CHAN NƯỚC MẮT CHƯA CẦM HÔM NAY
QUYẾT TÂM NHÀ HÁT PHẢI XÂY
CHO DÂN GIAO HƯỞNG ĐẾN NGÂY NGẤT TÌNH
HOAN HÔ THÀNH HỒ CHÍ MINH....
Trương Tuần