Trang chủ » Cùng vui

CHUYỂN BIẾN

Trương Tuần
Thứ tư ngày 8 tháng 8 năm 2018 2:23 PM

- Rất chuyển biến, rất đáng mừng !
- Có tin gì vui mà cụ cao giọng như loa phường thế ?
- Mừng lắm, đang chuyển biến.
- Cái gì mới được chứ ?
- Cán bộ nhiều nơi thương Dân lắm cụ ạ.
- Thật à, thế thì phúc cho Dân, họ biết làm theo câu "Dân vi bản" . Cụ cho dẫn chứng.
- Này nhé cán bộ vào nhà nghỉ xem đàn em đau bụng thế nào. cán bộ vào nhà nghỉ cho dân vay tiền, cán bộ vào nhà nghỉ nghe dân tâm sự nỗi niềm....
- Tuyệt vời quá cụ nhỉ.
- Bây giờ cán bộ lo dân lao động cực nhọc nên hay mời dân vào nhà nghỉ cho lại sức. Number one chưa cụ ?
- Thì VƯỠN....