Trang chủ » Cùng vui "Lòng xào dưa"

NỈ HẢO ĐÓN ANH

TN
Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018 7:39 AMANH NHÂN DÂN TỆ YÊU ƠI
VIỆT NAM THÌ CŨNG ĐẤT TRỜI QUÊ ANH
ANH CỨ ĐI LẠI THẢ PHANH
BẠN BẦU ĐỒNG CHÍ ĐÃ THÀNH CỦA CHUNG...