Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÀ TIÊN TRI THẾ HỆ MỚI

GS-TS Trần Ngọc Vương
Thứ hai ngày 16 tháng 4 năm 2018 8:44 AM

CHƯA BAO GIỜ
Kết quả hình ảnh cho Nhà thơ Bút Tre


Dẫu yêu mến ông và dòng thơ do ông tạo dựng, chưa bao giờ tôi nghĩ BÚT TRE lại thành nhà tiên tri thế hệ mới ( hiện đại) của nước nhà! Gần đây, ngồi đọc lại và tự mình hệ thống hoá những mục tiêu chính trị - xã hội, về đường lối kinh tế, về cách thức lãnh đạo đến quản lý điều hành...bức tranh chung mà BÚT TRE vẽ ra thật chính xác đến bất ngờ và sự hiền minh thật không thể chê trách vào đâu được!

Chi bằng đọc lại để kinh ngạc lại:

"Tiến lên ta phải tiến lên
Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu!
- Hàng đầu? Rồi sẽ đi đâu?
Đi đâu đừng hỏi, hàng đầu cứ đi!"


Nửa thế kỷ kể từ ngày dòng thơ tiên tri này được lưu hành rồi đấy!

Nguồn xuandienhannom