Trang chủ » Cùng vui

THƠ VUI BÓNG ĐÁ

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2018 1:40 PM

CÁC EM U23 ĐÁ BÓNG CHO NHAU
RỒI SÚT TUNG KHUNG THÀNH ĐỐI THỦ
CÁC CƠ QUAN CÔNG QUYỀN ĐÁ BÓNG SANG NHAU
RỒI SÚT VÀO NHÂN DÂN TỚI TẤP...
Trương Tuần