Trang chủ » Cùng vui

NẪU HẾT CẢ RUỘT

Trương Tuần
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018 9:10 AM

- Cụ ơi, nẫu hết cả ruột.
- Sao đến nông nỗi thế ? Bà cháu ban căng chuyện gì à ?
- Đâu có, chuyện lại mấy cán bộ cao cấp, tướng lĩnh vaò "lò" .
- Ôi chao, các vị ấy làm thì phải chịu chứ oan ức gì...
- Buồn chứ, bao nhiêu cơm gạo dân nuôi, bao nhiêu công lênh đảng dạy mới được cán bộ như vầy nay cứ tự chuyển biến, cứ tự thoái hóa biến chất thế thì biết tin ai..
- Cũng buồn thật, dân giao cho kĩ thuật thì lại dùng kĩ thuật đó đánh bạc, dân giao cho giữ rừng thì phá rừng...vân vân và vân vân.
- Hư hỏng hết rồi cụ ạ. Có lẽ phải xem lại vì sao đến nông nỗi này cụ ạ.
- Đúng quá, dưng tôi với cụ hưu trí thì làm được gì,ai họ nghe mấy thằng già...
- Thì VƯỠN....