Trang chủ » Tin văn và...

NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG THIỀU NÓI VỀ 30 NĂM GẶP GỠ NHÀ VĂN VIỆT MỸ

TN và You tube
Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017 7:54 AMTNc: Tại Hổi thảo kỉ niệm 30 năm quan hệ các nhà văn Việt Mỹ, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn VN đã khái quát chặng đường 30 năm đầy gian truân và tình nghĩa giữa các nhà văn Việt Mỹ.