Trang chủ » Tin văn và...

THAM LUẬN CỦA NHÀ VĂN PHAN QUẾ MAI (trích)

TN và You tube
Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017 8:47 PMTNc: Tại buổi "Gặp gỡ nhà văn với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc", nhà văn Phan Quế Mai đã giới thiệu một số nhà văn trẻ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Chúng ta cần đọc họ và hiểu họ nhiều hơn là thông điệp của Phan Quế Mai (trong clip có phần cuối bài đề dẫn của nhà thơ Hữu Thỉnh)