Trang chủ » Tin văn và...

Ý KIẾN CỦA NHÀ THƠ BRUCE WEIGL

TN và Youtube
Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017 2:16 PMTNc; Tại cuộc hội thảo kỉ niệm 30 năm giao lưu nhà văn Việt Mỹ, nhà thơ Bruce Weigl đã kể lại kỉ niệm của tình bạn giữa các nhà văn hai nước.Ông là người gắn bó với Việt Nam, tham gia dịch thuật văn học để bạn đọc Mỹ có cơ hội tiếp xúc với văn chương Việt Nam