Trang chủ » Tin văn và...

Ý KIẾN CỦA NHÀ VĂN DỊCH GIẢ NGUYỄN BÁ CHUNG

TN và Youtube
Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2017 8:33 AMTNc; Nhà văn Nguyễn Bá Chung là người có công lớn trong việc xây dựng quan hề các nhà văn hai nước Việt Mỹ. Ông công tác tại Viện William Joiner ngoài dịch thuật văn chương ông là cầu nối quan trọng cho mối quan hệ này. Ngôi nhà của ông tại Boston là ngôi nhà khách của văn nhân Việt. Tại cuộc hội thảo kỉ niệm 30 năm giao lưu nhà văn Việt Mỹ ông đã nói lên kỉ niệm vui buồn.