Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CẬU

Hồ Bá Thấm
Thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2017 3:30 PM
CẬU
x
Ho Ba Tham
tới tôi
CẬU…
Đun lên
Đun lên
Đun lên…
Nhảy cóc
Nhảy cóc
Nhảy cóc…
Lên
Lên
Chót vót
Chễm chệ
Chễm chệ…
Bỗng
Ngài
Lẫn vào bóng tôi
Lẫn sâu vào bóng tôi
Mặt trời lên
Hiện ra
Tay giấu sau lưng
Dính bùn bẫn
Thối
Thối um !
Cả làng không chịu nỗi
Hê xuống
Hê xuống !
Bẹ
Mặt
Trắng bệch
Ôi ôi !
Cậu ông trời !!!
(Hồ Bá Thâm)