Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ HAI CÂU CHO NGÀY NGUYÊN TIÊU

Phạm Xuân Trường
Thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2017 2:35 PM
          1. Cành đào lũ lượt về thành phố

Gốc đào tứa máu giữa rừng xuân


2. Đã sinh ra phận hoa đào

Mỗi năm lại một nhát dao ngang người


3. Giá như đừng có mùa xuân

Mẹ đào bật khóc tiễn dần con đi


4. Để Đát Kỷ cười Trụ Vương cho xe vải

Ngọc Hân vừa lòng Nguyễn Huệ bứng đào xuân


5. Nếu là vua anh trồng phố hoa đào

Cả một công viên cho người nghèo đến ngắm


6. Hoa không thành quả đào ơi

Tế thần khép lại thú chơi con người


7. Hết tết rồi đào chất lên xe rác

Những gót giầy dẫm nát xác hoa


          8. Cành đào dọc phố như đội ngũ

Hết tết rồi lũ lượt về đâu


9. Tôi chẳng thích bích đào uốn cong khúm núm

Trong căn phòng chật hẹp bạn tặng tôi


10. Thế huynh đệ, vọng phu, quân tử

Sỹ phu buồn nuôi chí gửi vào cây


11. Nếu có kiếp sau đào xin làm sim, mua, cà dại

Biết các con đi chẳng quay lại được với rừng


Phạm Xuân Trường