Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGẠO XUÂN, XUÂN CHẲNG CHỊU LÙI !

Đường Văn
Thứ hai ngày 6 tháng 2 năm 2017 4:42 PMMừng thành công mỹ mãn buổi gặp mặt – ra sách của NNB - LPL, đồng Chủ biên,
tổ chức tại Hale quán (bên hồ Thiền Quang), 30 đường Trần Bình Trọng, Hà Nội,
trưa 8 tháng giêng Đinh Dậu (thứ bày 4/2/2017)Song bích* tròm trèm thất, bát thập*,
“Đít chai gằm gằm”*, nét vẫn tươi!
“Thơ Bạn Thơ 6”* chào Đinh Dậu,
“Vườn 5 nhà”*, “Chém gió…”* tơi bời!

Trưa ấm. Hale dậy sóng,
Hà Thành, Thi lão chia vui.
Trong mơ, viếng người đang sống*?!...
Ngạo xuân! Xuân chẳng chịu lùi!...

Thênh thênh, vấn vít với đời,
Kê Minh* gáy rộn…, mình ơi!... sáng rồi!


• BNN (1938); U80); LPL (1948); U 70), cặp vợ chồng “Kỳ nhân – song
kiếm hợp bích”; * Ý thơ BNN; * Tên bộ 3 tác phẩm của BNN-LPL đồng Chủ
biên, NXBHNV (2016); * Thơ NK tặng BNN có câu: “U 80 rồi, mong chi
nữa!?”được khởi hứng từ 1 cơn mơ thấy BNN đột ngột qua đời?!...Tỉnh
dậy, vội viết bài thơ điếu, đăng trên
nguyenbay.com, tháng 1/2017; *
Điển cố Trung Hoa. Lại gợi nhớ bản “Kê Minh thập sách”của phi hậu
Nguyễn Cơ Bích Châu dâng Trần Duê Tông (thế kỷ 13), hiến 10 chính sách
góp phần giúp vua chấn hưng đất nước. (Theo bài viết của Nguyễn Khắc
Mai – Chính Minh, đăng trên
trannhuong.com, ngày 29/1/2017,nhan đề:
“Năm ĐD, nghĩ về KMTS”.

Trèm, đêm 9/2/2017.
ĐV hậu bút.