Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHẬT KÍ NGÀY THƠ

Trần Trương
Thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2017 10:01 AM
Kết quả hình ảnh cho nGÀY THƠ

 


Những khuôn mặt nhàu nhúm

Nhởn nhơ đến hội Thơ

Buồn như là bị cúm

Vui như trẻ nô đùa


Lại một ông đánh trống

Lại mấy bà múa may

“ Em-xi”(Mc)vẫn ả ấy

Nhưng dáng đã hao gầy


Đi vòng quanh Văn Miếu

Gặp nhau bắt tay nhau

Hỏi han vài ba tiếng

Chúc mấy câu tầm phào


Đi trên đường “Thi nhân”

Cụ Nguyễn Du đau điếng

Kẻ chọn thơ bất cần

Dám sửa thơ của cụ


Một dàn đồng ca cũ

Lên đọc thơ như ve

Nghe qua thì ngỡ được

Nghe kỹ chẳng hơn vè


Tôi yêu ngày thơ lắm

Nhưng sao lòng chưa vui

Hãy làm vì tất cả

Đâu chỉ vì nhóm người