Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THỜI KÌ…QUẶC

Vũ Đình Đại
Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2016 4:54 AMThời, của thời..cực kì, kì quặc

Trai gái sống chung phòng trọ, trước khi kết hôn

Không thích, thôi luôn, khỏi ra toà li dị

Sống thử chơi, chi phải âu lo, tính kĩ?

Thời, vợ chồng, sắp đầu bạc răng long

Dắt nhau ra toà, muốn tự do, đoạn cuối!

Con tán thành, cháu trố mắt: chuyện chi, kì vậy?

Thời, biết, nói không nghe

Ai nói cứ nói, ai không nghe, cứ không

Do, nói ngược với làm, hay tai nghe, nghễnh ngãng?
.

Thời, mực thước xói mòn, gương soi xịt xám

Cướp ngày táo tợn, phương hướng..mơ màng

Cần “phẫu thuật” mạnh tay. Ai đủ tầm, việc ấy?

Thời, nhiều người, ước mình thành..nổi tiếng

Tài năng bằng hạt cà, khuếch “nổ” vang, như sấm

Tưởng đứng bên Công, Gà cũng đẹp như Công.

Bám đuôi ông nọ bà kia, mình thành ông kia bà nọ!
.

Thời, bằng cấp dư thừa, lơ mơ chất lượng

Danh, tài..lăng xê. Tri thức cóp pi

Chữ ký “ngàn đô”, lên thang vùn vụt.

Huyễn hoặc, hão huyền..thời nào chẳng có

Xem chừng, nay cứ nhiều hơn..

Thời, kiếm Người Tử Tế, khó hơn kiếm tào lao

Ra ngõ gặp tầm phào. Vàng, thau lẫn lộn

Bao giờ, vàng mới ra vàng. Thau ra thau?

Bia đá

Miệng đời

Ngàn sau, còn mãi.


HD – TPHCM, 10-5-2016