Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÓ TÂY, CHÓ TA

Nguyễn kc Hậu
Thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2016 2:28 PMĐến nhà bạn ở Paris, chó nhà chỉ sủa vài tiếng rồi im, những con chó nhà khác đang loanh quanh gần đấy thì không sủa tiếng nào.

Nhớ đến chung cư nhà mình, hễ một con chó sủa lập tức những con khác cũng gâu gâu ầm ĩ, dù đang bị nhốt trong nhà.

Đúng là chó Tây khác chó Ta thật. Bọn chó Tây cá nhân nên khách nhà ai chó nhà nấy sủa, còn chó Ta coi bộ có “trách nhiệm tập thể” hơn, không phải khách nhà mình cũng sủa.