Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI – QUANG HUY

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2009 9:48 AM
 
 Tên khai sinh cắt đi họ Nguyễn
Thành bút danh nổi tiếng Quang Huy
Cơm cá gỗ ăn cùng tương nhút (1)
Nuôi thơ mình đậm chất Quán Hành (2)
Đêm mùa hạ, Kể chuyện chim khoái thật
Gió từ đâu, Dòng suối thức chờ ai
Chuyện xóm Lèn, Ngôi nhà trống, Bến sông (3)
Ngồi Lục bát câu Nam câu bắc (4)
Giờ ngẩn ngơ bàn cờ xe pháo hết (5)
Đánh một mình thua được chỉ mình thôi…
-----------
(1)- Nhà thơ Quang Huy có thời công tác ở HVN Nghệ An
(2)- Địa danh thuộc Nghệ An.
(3)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên một số tác phẩm của Quang Huy.
(4)- Nhà thơ Quang Huy thích thơ Lục bát. Thời ông làm giám đốc NXB Văn hóa thông tin đã tuyển chon thơ lục bát VN
(5)- Ông rất mê đánh cờ. Bây giờ sức yếu nhiều khi đánh cờ một mình.