Trang chủ » Cùng vui

TẤM ẢNH ẤN TƯỢNG TRONG TUẦN

TN sưo tầm
Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009 6:00 AM
 
TNc: Tôi ngờ rằng người chế tấm ảnh này đã dùng kỹ thuật photoshop nhưng nó lại có tính trào lộng. Đặt "khoan cắt bê tông" bên cạnh "luyện thi tiến sĩ" thì thật là hài hước. Hà Nội của chúng ta rất nhiều "tác phẩm" như thế này trên đường phố.
   Khoan cắt bê tông và luyện thi tiến sĩ
   Công việc nào cũng vinh dự như nhau
 
Nguồn ảnh: điendan