Trang chủ » Cùng vui

NỖI LÒNG ÔNG NHÂN SỰ - TRANH BIẾM

Trương tuần
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009 3:07 PM

 
Không tham nhũng mới được vào cấp ủy (1)
Mừng vui ghê trong sạch đến rồi
Đảng như thế mới sáng ngời đạo lý
Nhân dân mình thuế má nhẹ nhàng thôi...

(1) Lời tuyên bố của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi nói sáng 24/9 tại Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và các hướng dẫn phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.