Trang chủ » Cùng vui

TẤM ẢNH HỮU NGHỊ NHẤT TRONG TUẦN

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 12 tháng 9 năm 2009 2:19 PM
Hữu nghị anh em rất đậm đà
Cười tít, hai tay nắm thiết tha
Một tay nghiêm nghị Ôn đồng chí
Bô-xít hình như đỏ khắp nhà...
 

Ảnh lấy từ website Chính phủ
(Tối 11-9 đã tgay tít bài) Báo Hà Nội mới vẫn còn tin này:
http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/hanoimoi.com.vn/Pho-Thu-tuong-Hoang-Trung-Hai-dien-kien-Thu-tuong-Trung-Quoc-On-Gia-Bao/3193408.epi

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải diện kiến Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (Lưu ý bạn đọc: Cái tên của bản tin này có điều gì không bình đẳng lắm. Ôi Việt Nam !

 Các bạn đọc trheem bài này để thấy oai phong của Ngài khi ở trong nước
http://trannhuong.com/news_detail/2321/QUAN-TA-OÁCH-THẬT

Thêm lời bình của Nguyễn Nhật Tân:

Tại sao đều là Quốc Gia
Lại thiếu bình đẳng ở Ta thế này?
Một bên chỉ đưa một tay
Bên kia đáp lại hai tay, mỉn cười
Ngoại giao các bác biết rồi:
“Đừng có Bên đứng, Bên ngồi tiếp nhau”
Lép vế sẽ rất là đau
Hình ảnh lưu lại về sau thấy buồn.