Trang chủ » Cùng vui

TAI MẬT NGỌT

Trương Tuần
Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2015 2:32 PM
Tiểu nhân chỉ thích ngợi khen
Thằng nào nói khác thì lèn cho đau
(Gián quan đã có từ lâu
Vua quan thấy phải gật đầu nghe theo )
Tiểu nhân giờ cũng hơi nhiều
Thích nghe lời nịnh sớm chiều tung hô...
Trương Tuần