Trang chủ » Cùng vui

CHÚNG TA ĐỀU ĐÚNG QUY TRÌNH

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 3 tháng 10 năm 2015 4:37 PM

THƠ VUI CỦA TRƯƠNG TUẦN


Quy trình là quy trình ơi
Ta luôn thực hiện tuyệt vời cái quy
Con quan làm sếp phát huy
Cả họ làm sếp là vì nhân dân
Nhà xây bố tướng rất cần
Chặt cây cho thoáng gió xuân dậy thì
Con đường "Đông Lạnh" ta đi
Trên cao đường sắt nó phi như... rùa
Ống nước vỡ nước nó đùa
Đường phố ngập úng vì mưa thôi mà
Quy trình thực hiện... chu cha
Lợi mình, lợi bạn lại là lòng anh
Tây Hồ nước vẫn long lanh
Muôn năm ơi cái quy trình tuyệt chiêu...