Trang chủ » Cùng vui

NHÂN DÂN PHIẾN DIỆN

Trương Tuần
Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2015 5:15 AM


8B LÊ TRỰC TÀNG HÌNH
NÓ TO BỐ TƯỚNG NÁU MÌNH NHƯ KHÔNG
BAO NHIÊU MẮT BIẾC NGÓ TRÔNG
NÀO ĐÂU CÓ THẤY NÓ KHÙNG... VẬY A ?!
      Trương Tuần