Trang chủ » Cùng vui

TRĂNG RẰM TRUNG THU

TN
Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2015 9:48 PM


TNc: Đêm Trung thu đi quanh quẩn làng Khương, bằng con di động Sony, Trần chủ web chụp một số ảnh tăng Rằm. Tôi có lẽ cũng xứng đáng giáo sư nhiếp ảnh phải không ? Tôi tự phong cho mình cũng hề hấn gì đâu phải không ?


Trăng Royal City


Cành trăngTrang làng Khương