Trang chủ » Thơ

VỚ VẨN MÀ THÔI

Trần Nhương
Thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2015 10:59 AM


TNc: Bài thơ tôi viết đã lâu và đã in thành sách. Bỗng dưng thấy người ta ham mê danh vọng, chức nọ quyền kia, có người vừa đó mà đã hư vô, nên lại cho lên trang nhà như một điều tâm sự.Nào những danh gia vọng tộc
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
.
Chức tước xênh sang mũ áo
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
.
Quyền trượng oai phong ngất ngưởng
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
.
Cổ phần, vi la, tiền như cây cỏ
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
.
Vĩ đại vinh quang thống soái
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
.
Tư tưởng bảo hoàng, ngàn trang triết luận
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
.
Ta đắm đuối với câu thơ, bức hoạ
Cũng vớ vẩn thôi nhưng ta được là ta…
Cỏ cứ mướt chân đê ngày tháng mới
Hoa cứ tàn bạc cánh lối người qua...
.
31-5-2008
(Rút trong tập thơ Gió làng ta xanh ngát - NXB Hội Nhà văn 2013)