Trang chủ » Thơ

THƠ NGÀY NÓNG

Trần Nhương
Thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2015 9:33 PM

Anh như bị chần nước sôi
Nửa sống nửa chín
nửa rau nửa người
Hà Nội 40 độ
Nóng như mưa từ Trời ...
*
Ngột ngạt oi nồng
Như đang tích bão
Nóng công bằng chia đều
Nhưng chỉ người nghèo được ưu tiên gánh chịu
*
Anh ngồi nhớ em
Ý nghĩ cũng tái như hơ lửa
Nghe chuyện vỉa hè
Xăng tăng điện tăng
Biển Đông nổi sóng
Đồng chí đằng mình xây đảo của ta
Quốc hội nóng lời chất vấn...
^
Bao giờ lại mùa Thu ?
Đất nước đợi mùa Thu năm cũ....
Anh đợi em về diù dịu lời yêu...
Ngày nóng 40 độ, 29-5-2015