Trang chủ » Thơ

THÀY TA HOÀNG NGỌC HIẾN

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2015 5:45 AMChẳng quan chức
Chẳng tham quyền cố vị mấy khóa ngồi lì
Chẳng ô tô tiền thuế của dân
Chẳng cao giọng dạy tuyệt vời, thắng lợi...

Rủ rỉ rù rì
Cười nhẹ và nói nhẹ
Ngu ngơ giữa bon chen mánh lới
Người như người ngày xưa
Vợ bảo vô tích sự
Hì hì vô tư…

Hiện thực phải đạo một thời
Minh triết Việtvăn hóa Việt
Là người khổng lồ
Và trái tim vĩ đại

Quyền chức cao ngất ngưởng
Hết chức rồi chết non
Thày ta Hoàng Ngọc Hiến
Đi vào cõi trường tồn…

Tối 27-1-2011