Trang chủ » Tin văn và...

TIN BUỒN: NHÀ VĂN TRƯỜNG LƯU TỪ TRẦN

Thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2015 6:04 PM


Nhà văn Trường Lưu. Tên khai sinh: Mai Đình Thọ. Sinh ngày 07/07/1929. Quê quán: Xã Tịnh Long, Sơn Tinh, Quảng Ngãi. Thường trú tại 57 Lương Ngọc Quyến, Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Do tuổi cao, bệnh nặng, nhà văn Trường Lưu đã từ trần lúc 2 giờ ngày 15/05/2015( 27 tháng Ba năm Ất Mùi). Hưởng thọ 86 tuổi

Lễ viếng được tổ chức vào hồi 10h đến 11h30 ngày 19/05/2015 (ngày 02 tháng Tư năm Ất Mùi) tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Quá trình công tác: Nhà văn Trường Lưu từng tham gia công tác văn hóa: Trưởng phòng Thông tin huyện, Thư ký tòa soạn và hoạt động văn nghệ ở Quảng Ngãi và liên khu V. Từng là phóng viên, biên tập viên báo Nhân Dân, tạp chí Văn nghệ, báo Văn nghệ. Từ năm 1965 – 1978: Nghiên cứu viên tạo Bộ Văn hóa – Thông tin. Phó giáo sư, Nghiên cứu viên cao cấp.

Tác phẩm chính: Sóng ngầm (tập truyện, 1960); Thơ Tây Nguyên – Những khúc ca hùng tráng và trữ tình (tiểu luận, 1990); Sự chuyển đổi giá trị trong văn hóa Việt Nam (tiểu luận, 1992); Chủ nghĩa nhân văn và văn hóa dân tộc (tiểu luận, 1996); Văn hóa – một số vấn đề lý luận (tiểu luận, 1999); Văn học trong hành trình văn hóa (tiểu luận, phê bình, 2000);Toàn cầu hóa và vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc (tiểu luận, 2003); Văn minh tinh thần từ chất lượng văn hóa (tiểu luận, 2006); Quê hương ngày ấy (truyện – ký, 2009); Tiếp nối trang văn (tiểu luận, bình luận, 2009).

Các giải thưởng: Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2003 cho tác phẩm Văn hóa, văn nghệ một thời giữa hai trận tuyến.