Trang chủ » Tin văn và...

THÔNG BÁO MẤT DỮ LIỆU WEBSITE

Theo NVTPHCM
Thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2015 7:44 PM


NVTPHCM- Vì trục trặc về kỹ thuật, gần hai ngày qua website NVTPHCM - nhavantphcm.com.vn bị mất nhiều dữ liệu đã đăng tải trong thời gian gần đây.

Những người thực hiện website đang cố gắng phục hồi và đăng tải trở lại một số bài viết và sáng tác quan trọng đã mất, đặc biệt trong đó có một số ý kiến của Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM góp ý qua chuyên đề Bàn tròn xây dựng Hội hướng tới Đại hội VII của Hội.

Ban Biên tập website NVTPHCM xin thông báo đến các nhà văn cùng bạn đọc được rõ và mong được sự thông cảm.

NVTPHCM