Trang chủ » Tin văn và...

QUẢ NÀY MÌNH LẠI THUA... LÀO !

Chu Tất Đạt
Thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2015 8:48 AM


HỘI NHÀ VĂN LÀO.

 

Ngày 24 tháng 12 năm 2009, tại Thủ đô Vientiane nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Hội Nhà văn Lào tổ chức đại hội lần thứ IV. Hơn 70% những người cầm bút có mặt trong Cung văn Hoá để tổng kết hoạt động và đề ra phương hướng của Hội trong nhiệm kỳ 2009-2015.

Đại Hội có mặt 72 nhà văn nhà thơ, trong đó có 20 nữ sĩ, 6 cây bút là nhà sư, đã bầu ra Ban Chấp Hành gồm 11 thành viên, có hai nữ sĩ; Nhà văn nổi tiếng Đông Nam Á: Chăn Thy Đươi Sa Vănh, được bầu lại làm chủ tịch Hội với phiếu đa số tuyệt đối. Nữ sĩ Phi O La Vănh làm phó chủ tịch.

Trong tiêu chí bầu ủy viên Ban chấp hành đề ra như sau:

- Người có phẩm chất đạo đức tốt. Trung thành với lợi ích dân tộc.

- Có uy tín văn chương.

- Có trình độ quản lý tốt.

Lưu ý:

- Không bầu người có tư tưởng tự tư tự lợi.

- Không bầu người tham nhũng, có lợi ích nhóm.

- Không bầu người mù chữ.

Mù chữ được giải thích như sau:

- Hội nhà văn gồm những tri thức của đất nước. Là những người đi đầu trong việc tiếp nhận tri thức, hướng tri thức, tiếp nhận thông tin, dự báo tương lai. Vì vậy ủy viên Ban chấp hành phải là người gương mẫu đi đầu của tri thức, nghĩa là không được mù chữ.

- Theo tổ chức Unesco của Liên Hiệp quốc, những người phạm một trong ba tiêu chí sau được coi là mù chữ.

· Loại thứ nhất là những người không biết chữ, không đọc sách được chữ dân tộc mình. Đó là loại mù chữ cũ theo nghĩa truyền thống.

· Loại thứ hai là những người không phân biệt được những phù hiệu, tín hiệu xã hội hiện đại (ví dụ như bảng đèn hiệu giao thông, biển báo nhà vệ sinh nam, nữ...).

· Loại thứ ba là những người không biết sử dụng máy tính để học tập, giao lưu, quản lý.

Hai loại mù chữ sau bị coi là mù chữ về tính năng. Họ tuy đã được giáo dục, nhưng về phương diện thường thức khoa học - kỹ thuật hiện đại, cũng thiếu năng lực như mù chữ trước đây. (Xem thêm Tài liệu của Liên Hiệp Quốc về phát triển nhân loại).

Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam hiện nay đã phấn đấu được trên 50% thoát nạn mù chữ theo tiêu chí của Liên Hợp quốc. Xem ra còn phải phấn đấu một thời gian nữa mình mới bằng Lào.

*Tít bài chúng tôi đặt lại
TNc: Chúng tôi phỏng đoán số hội viên HNV VN "mù chữ" có tới 60%.