Trang chủ » Thơ

Nguyễn Bá Thanh

Trần Nhương
Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2015 4:54 PM


Có người nhìn thấy mặt đã tắt ti vi
Có người dân quán nước nói như đổ mẻ
Có người mặt hoa mà lòng bụng xú uế
Có người nói nhân mà ác khôn lường
Có người
Có người
Có người

Có một người dân yêu sau tướng Giáp
Lo cho cơn bệnh hiểm nghèo
Đón ông chật sân bay Đà Nẵng
Báo chính thống và ngoài chính thống
Viết bao dòng thương yêu...!

Người chẳng giáo điều
Người không cực kì và hết sức
Một khu nhà cho phụ nữ đơn côi
Một cây cầu cho trẻ con đi học
Những anh xích lô
Những anh đánh vợ
Lời ân cần và một cái vỗ vai

Nguyễn Bá Thanh thế đó
Dân thì yêu mà kẻ xấu thì căm
Nguyễn Bá Thanh
Sông Hàn hát mãi về Anh....

Chiều 12-1-2015