Trang chủ » Thơ

Ngẫu hứng Lục Bát

Trần Nhương
Thứ năm ngày 28 tháng 8 năm 2014 9:11 PM

TNc: Nhân ngày Hội Lục Bát sắp tới (30/31-8-2014, xin ngẫu hứng mấy câu Bat Lục góp vui


Nước Hàn xưa nó ngang mình

Cớ sao nó lại thình lình vượt lên

Hay nó có sâm Triều tiên

Bán được lắm tiền nên nó xông xênh

Xã hội dân chủ văn minh

Nhiều nghành mũi nhon rất kinh nó tài

Văn hóa nó không ngoại lai

Samsung thế giới cứ xài tẹt ga

Anh hùng nó cóc bằng ta

Sáng suốt bách thắng nó là số không

Dân mình toàn chủ nhân ông

Nhân dân hiện diện cửa công oai hùng

Bây giờ mình chẳng ngang thưng

Tụt lùi mình xuống cuối cùng mới đau


Các cụ ngồi hỏi lẫn nhau

Thế nào và tại vì đâu thế này ?

Bỗng đâu có tiếng trên mây

“Vì chưng nói phét trời đày chứ sao”…

28-8-2014