Trang chủ » Thơ

Hơn 30 năm ...bây giờ

Tràn Nhương
Thứ sáu ngày 25 tháng 7 năm 2014 10:04 AM

 * Ảnh: Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên, Hà Giang


Hơn ba mươi năm
Những liệt sỹ chống quân Bành trướng
 Vị Xuyên, Đồng Đăng, Pò Hèn...
Suốt dải biên cương phía bắc
Như bị bỏ quên, như bị ngoài luồng
Chỉ đồng đội, thân nhân thăm viếng
Liệt sỹ rồi anh vẫn chịu hy sinh

Hơn ba mươi năm
Hôm nay linh hồn các anh mới lên ngôi liệt sỹ
Thương ôi những anh hùng vì nước !

Nếu không lộ mặt bọn dã thú biển Đông
Thì chắc gì các anh được nhớ

Tháng Bảy về bên bồi bên lở
Nhân dân mình muôn thuở vẫn tri ân...