Trang chủ » Thơ

Không đề 3

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 9 năm 2014 2:23 PM


Em chẳng còn ngày xưa

Hoa không còn mùa cũ

Sông đã trôi sang thu

Trời chẳng xanh màu nhớ

 

Gió hoang ngoài bãi cỏ

Giật mình chuông chùa rơi

Mặt trời như vết nhọ

Quán cóc tiếng ai cười

 

Ngày hay trang sách trắng

Chữ nghĩa đang ngoại tình

Ông lão ngồi chết lặng

Lục lại thời trường chinh

 

Gái nhà hàng ngáp vặt

Bác xe ôm lượn lờ

Nhạc nổi toàn giọng gắt

Thi sỹ ngồi làm thơ...

Cái Dăm 18-5-2004