Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - THUÝ TOÀN

Trần Nhương
Thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2009 6:31 PM

Tên đàn bà người lại đàn ông
Rậm râu sâu mắt đẹp mênh mông (1)
Yêu Nga da diết như yêu Việt
Chân thành đằm thắm tựa nguồn sông

Puskin xa ngái mang về nước
Đưa bác Êxenhin tắm sông Hồng
Cỗ xe tam mã bay trên tuyết
Không phải riêng ai (2) cháy nỗi lòng

Suốt đời kỳ cạch cây cầu bắc
Nhet nhet đa đa (3) có bưởi bòng ?
Chủ tịch Hội đồng làm mấy khóa
Phiếu bầu như có lại như không ...!(4)

----------
(1)- Tên Thuý Toàn khiến nhiều người gọi ông là chị
(2)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm Thuý Toàn dịch
(3)- Nhét, đa tiếng Nga
(4)- Nhà văn Thúy Toàn là Chủ tịch Hội đồng Dịch, năm nào kết nạp hội viên cũng phải bỏ phiếu nhưng lá phiếu của Hội đồng không đủ nặng đồng cân nên có người ít phiếu vẫn vào Hội ngon ơ